เงินฝากไม่ประจำ

เงินฝากไม่ประจำ
ดูรายละเอียด

เงินฝากไม่ประจำ

เงินฝากไม่ประจำ

     บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงสามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
  • สะดวกสบาย คล่องตัว  สามารถเบิก-ถอนได้ทุกวัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีทุกสิ้นงวดบัญชี (เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากไม่ประจำสำหรับบุคคลธรรมดา

วงเงิน อัตราดอกเบี้ย
  วงเงินตั้งแต่ 5,000 – 499,999 บาท 1.00%
  วงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาท - 1 ล้านบาท 1.30%
  วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท - 30 ล้านบาท 1.50%
  วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท – 500 ล้านบาท 0.75%

ดอกเบี้ย

**เงินฝากไม่ประจำนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**

สามารถใช้ร่วมกับบริการ    


สนใจติดต่อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :     
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา โทร. 0 2359 0000   

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก โปรโมชั่น กองทุนที่น่าสนใจ
โปรโมชั่นอื่นๆ
เงินฝากไม่ประจำ
เงินฝากไม่ประจำ
เงินฝากไม่ประจำ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นเงินฝากออมทรัพย์ไม่ประจำที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าเงินฝากประจำมีสภาพคล่องสูงสามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัด
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.