เงินฝากไม่ประจำ

เงินฝากไม่ประจำ
ดูรายละเอียด

เงินฝากไม่ประจำ

เงินฝากไม่ประจำ

     บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงสามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
  • สะดวกสบาย คล่องตัว  สามารถเบิก-ถอนได้ทุกวัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีทุกสิ้นงวดบัญชี (เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากไม่ประจำสำหรับบุคคลธรรมดา

วงเงิน อัตราดอกเบี้ย
  วงเงินตั้งแต่ 5,000 – 499,999 บาท 1.00%
  วงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาท - 1 ล้านบาท 1.30%
  วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท - 30 ล้านบาท 1.50%
  วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท – 500 ล้านบาท 0.75%

ดอกเบี้ย

**เงินฝากไม่ประจำนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**

สามารถใช้ร่วมกับบริการ    


สนใจติดต่อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :     
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา โทร. 0 2359 0000   

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก โปรโมชั่น กองทุนที่น่าสนใจ
โปรโมชั่นอื่นๆ
เงินฝากไม่ประจำ
เงินฝากไม่ประจำ
เงินฝากไม่ประจำ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นเงินฝากออมทรัพย์ไม่ประจำที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าเงินฝากประจำมีสภาพคล่องสูงสามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัด
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (ประเภทสมุดคู่ฝาก)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6, 12 และ 24 เดือน
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6, 12 และ 24 เดือน รับดอกเบี้ยสูง
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.