โปรโมชั่นสินเชื่อ
Happy Home for Cash (สินเชื่อบ้านเพิ่มเงิน)
สินเชื่อบ้านเพิ่มเงิน….HAPPY HOME FOR CASH
โฮมโลน โดนใจ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ 1.90%
สินเชื่อบ้านใหม่ ดอกเบี้ยโดนใจ เริ่มต้น 1.90% ต่อปี ... ผ่อนสบายๆ สูงสุด 40 ปี
โปรโมชั่นอื่นๆ
LH Bank โควิด-19 มาท่าไหนก็กาดไม่ตก
LH Bank ประกันโควิด-19
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร LH Bank UnionPay
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร LH Bank UnionPay