บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (ประเภทสมุดคู่ฝาก)
เงินฝากไม่ประจำ
เงินฝากไม่ประจำ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นเงินฝากออมทรัพย์ไม่ประจำที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าเงินฝากประจำมีสภาพคล่องสูงสามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัด
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6, 12 และ 24 เดือน
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6, 12 และ 24 เดือน รับดอกเบี้ยสูง
  • โปรโมชั่น

 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.