อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ %
MLR 6.625
MOR 7.250
MRR 7.350
เอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ 1 เมษายน 2564
01/04/2021
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.