อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ %
MLR 7.025
MOR 7.650
MRR 7.750
เอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 25 พ.ค. 2560
25/05/2017
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.