อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ %
MLR 6.625
MOR 7.250
MRR 7.350
เอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 14 เม.ย. 2563
13/04/2020
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.