อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก %
ออมทรัพย์ 0.625-1.50
ประจำ 6 เดือน 1.30
ประจำ 9 เดือน 1.40
ประจำ 12 เดือน 1.40
ประจำ 24 เดือน 1.55
กระแสรายวัน 0.25
เอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 11 มีนาคม 2563
10/03/2020
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.