อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก %
ออมทรัพย์ 0.25
ประจำ 3 เดือน 0.85
ประจำ 6 เดือน 0.95
ประจำ 12 เดือน 1.05
ประจำ 24 เดือน 1.10
กระแสรายวัน 0.25
เอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 22 กุมภาพันธ์ 2564
22/02/2021
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.