อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก %
ออมทรัพย์ 0.625-1.50
ประจำ 6 เดือน 1.40
ประจำ 9 เดือน 1.60
ประจำ 12 เดือน 1.75
ประจำ 24 เดือน 1.80
กระแสรายวัน 0.25
เอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 27 ม.ค. 2563
24/01/2020
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.