อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก %
ออมทรัพย์ 0.25
ประจำ 3 เดือน 1.10
ประจำ 6 เดือน 1.20
ประจำ 12 เดือน 1.25
ประจำ 24 เดือน 1.30
กระแสรายวัน 0.25
เอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 24 มิถุนายน 2563
24/06/2020
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.