อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน

ระยะเวลา อัตราร้อยละต่อปี
Call งดให้บริการ (Out of Service)
3 เดือน ตามเอกสารประกาศ
6 เดือน ตามเอกสารประกาศ
12 เดือน งดให้บริการ (Out of Service)
เอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน 27/03/2563
26/03/2020
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.