อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน

ระยะเวลา อัตราร้อยละต่อปี
Call งดให้บริการ (Out of Service)
3 เดือน ตามเอกสารประกาศ
6 เดือน ตามเอกสารประกาศ
12 เดือน งดให้บริการ (Out of Service)
เอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน 27/03/2563
26/03/2020
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.