อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน

ระยะเวลา อัตราร้อยละต่อปี
Call งดให้บริการ (Out of Service)
3 เดือน 1.15
6 เดือน 1.35
12 เดือน งดให้บริการ (Out of Service)
เอกสารประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน
อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน 01/06/2017
01/06/2017
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.