ข่าวสาร > LH Bank ส่งต่อพลังความช่วยเหลือ มอบเตียงสนามกระดาษสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
03 สิงหาคม 2564
LH Bank ส่งต่อพลังความช่วยเหลือ มอบเตียงสนามกระดาษสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
 
 

LH Bank ส่งต่อพลังความช่วยเหลือ
มอบเตียงสนามกระดาษสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
ให้แก่ ศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ

        LH Bank โดย คุณน้ำผึ้ง ธีระชาติ ผู้อำนวยการภาคธนบดีธนกิจภูมิภาคตอนล่าง และทีมงาน สายงาน Branch and Wealth Banking เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบเตียงสนามกระดาษ จำนวน 100 เตียง สำหรับใช้รองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ ณ โรงเรียนเซนโยเซฟ อินเตอร์เทคโนโลยี จ.นครปฐม โดยมี คุณธวัชชัย นาคศรีสังค์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564