ข่าวสาร > LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครปฐม
04 พฤศจิกายน 2564
LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครปฐม
 
 

LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ให้กับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครปฐม

 

        LH Bank โดย คุณอนันต์ อินทอง ผู้อำนวยการเขตธุรกิจสาขาภาคกลาง ภาคธุรกิจสาขาภูมิภาคตอนล่าง พร้อมทีมงาน Branch and Wealth Banking และทีมสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนธนาคารมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 10 เครื่อง ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครปฐม นำไปใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอนและศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี คุณอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564