ข่าวสาร > กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รวมใจ สู้ภัยโควิด-19
05 พฤษภาคม 2564
กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รวมใจ สู้ภัยโควิด-19
 
 

 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รวมใจ สู้ภัยโควิด-19
ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลสนาม

        กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่งมอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 เขตบางบอน จำนวน 5,000 ขวด และโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 เขตหนองจอก จำนวน 5,000 ขวด รวม 10,000 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจและร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยที่เข้ามารักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564