ข่าวสาร > กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รวมใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลธรรม
06 พฤษภาคม 2564
กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รวมใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 
 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รวมใจ สู้ภัยโควิด-19
มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

        กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดย คุณศจิกา เจนคิด ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท ในโครงการ “รวมใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ. นพ. ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564