News > ทางเลือก ทางรอด รับมือดอกเบี้ยขาขึ้น โยกเม็ดเงิน ลดสินทรัพย์เสี่ยง
07 February 2022
ทางเลือก ทางรอด รับมือดอกเบี้ยขาขึ้น โยกเม็ดเงิน ลดสินทรัพย์เสี่ยง
 

 

เศรษฐกิจ Insight ประจำวันที่ 7 ก.พ. 65 โดย LH Bank
พร้อมสัมภาษณ์สด
คุณกัมปนาท โอมฤก
LH Bank Advisory

เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight
ประจำวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16

รับชมบทวิเคราะห์ ทางเลือก ทางรอด รับมือดอกเบี้ยขาขึ้น โยกเม็ดเงิน ลดสินทรัพย์เสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ

#LHBank​​ #LHBankAdvisory​​ #TNN16