ข่าวสาร > กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่งมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่
07 กรกฎาคม 2564
กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่งมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่
 
 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่งมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่
จากเหตุเพลิงไหม้โรงงาน ซอยกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

        กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดย สำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน ส่งมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ จากเหตุเพลิงไหม้โรงงาน ซอยกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยมี นายสมพร ศรีวิไล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบและส่งต่อไปยังศูนย์อพยพตามจุดต่างๆ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564