ข่าวสาร > LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี
07 ตุลาคม 2564
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี
 
 

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา
โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี

        LH Bank โดย คุณชฎาภรณ์ ชัยธวรกุล ผู้อำนวยการภาคธุรกิจสาขากรุงเทพฯ พร้อมทีมงานสายงาน Branch and Wealth Banking และทีมสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ในโครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา" ให้กับน้องๆ โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3 และ ม.4 โดยธนาคารจะสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ธนาคารได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของนักเรียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564