ข่าวสาร > LHFG ติดอันดับบริษัทจดทะเบียนกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100
11 สิงหาคม 2563
LHFG ติดอันดับบริษัทจดทะเบียนกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100
 
 

LHFG ติดอันดับบริษัทจดทะเบียนกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน
จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์


        นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) รับมอบประกาศนียบัตร “ESG 100 Certificate” เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) ในฐานะที่บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ซึ่งคัดเลือกจาก 803 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2563 ทั้งนี้ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 เป็นการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ ที่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการลงทุนกับบริษัทที่สามารถสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่ดีในระยะยาว พร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปพร้อมกัน