ข่าวสาร > LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
14 กันยายน 2564
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 
 

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

        LH Bank โดย คุณอนุชาติ ชัชยานุกร ผู้อำนวยการภาคธุรกิจสาขาภูมิภาคตอนล่าง สายงาน Branch and Wealth Banking และทีมงานเป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ในโครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา" ให้กับน้องๆ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3 และ ม.4 โดยธนาคารจะสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ธนาคารได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของนักเรียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564