ข่าวสาร > LH Bank ส่งต่อพลังความช่วยเหลือ มอบเตียงสนามกระดาษสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
16 สิงหาคม 2564
LH Bank ส่งต่อพลังความช่วยเหลือ มอบเตียงสนามกระดาษสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
 
 

LH Bank ส่งต่อพลังความช่วยเหลือ
มอบเตียงสนามกระดาษสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

        LH Bank โดย คุณพีรพัฒน์ เกษบุญชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Omni Channel Management และทีมงาน สายงาน Branch and Wealth Banking เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบเตียงสนามกระดาษ จำนวน 100 เตียง สำหรับใช้รองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พ.อ. รชต ลำกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564