ข่าวสาร > LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์
16 พฤศจิกายน 2564
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
 

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์

        LH Bank โดย คุณอนันต์ อินทอง ผู้อำนวยการเขตธุรกิจสาขาภาคกลาง ภาคธุรกิจสาขาภูมิภาคตอนล่าง พร้อมทีมงาน Branch and Wealth Banking เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ในโครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา" ให้กับน้องๆ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3 และ ม.4 โดยธนาคารจะสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ธนาคารได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของนักเรียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564