ข่าวสาร > กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รวมใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เ
20 พฤษภาคม 2564
กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รวมใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 
 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รวมใจ สู้ภัยโควิด-19
มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

        กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดย คุณศจิกา เจนคิด ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจำนวน 220,000 บาท ที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ผ่านโครงการ “รวมใจ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ. นพ. ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564