ข่าวสาร > LH Bank ลงนามความร่วมมือ โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง
21 สิงหาคม 2563
LH Bank ลงนามความร่วมมือ โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง
 
 
LH Bank ลงนามความร่วมมือ
โครงการ "DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง"

        LH Bank โดย คุณชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ ลงนามความร่วมมือ “โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้สถาบันการเงินหลายราย ให้ได้รับการบรรเทาภาระหนี้และให้มีกลไกในการจัดการหนี้กับสถาบันการเงินทุกแห่งได้อย่างบูรณาการ จัดขึ้น ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563