ข่าวสาร > LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
21 ตุลาคม 2564
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
 
 

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา
โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

        LH Bank โดย คุณอินทร สุรินต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่ และทีมงานเป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาในโครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา" ให้กับน้องๆ โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3 และ ม.4 โดยธนาคารจะสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ธนาคารได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของนักเรียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564