ข่าวสาร > LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9
23 กุมภาพันธ์ 2564
LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9
 
 

LH Bank มอบคอมพิวเตอร์
ให้กับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9

        LH Bank โดยคุณนภดล ศรีพรประภา ผู้อำนวยการเขต ฝ่ายกิจการสาขา 1 พร้อมทีมงานและทีมสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนธนาคารมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด ให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้เต็มประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี คุณวีระพงษ์ พรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564