ข่าวสาร > LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสมุทรสาคร
23 พฤศจิกายน 2564
LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัดสมุทรสาคร
 
 

LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ให้กับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสมุทรสาคร


LH Bank โดย คุณอนันต์ อินทอง ผู้อำนวยการเขตธุรกิจสาขาภาคกลาง ภาคธุรกิจสาขาภูมิภาคตอนล่าง พร้อมทีมงาน Branch and Wealth Banking และทีมสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนธนาคารมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 10 เครื่อง ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสมุทรสาคร นำไปใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอนและศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี คุณเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564