ข่าวสาร > LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จ.มหาสารคาม
27 กันยายน 2564
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จ.มหาสารคาม
 
 

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จ.มหาสารคาม

        LH Bank โดย คุณแสงทิพย์ ชื่นชมกิจ ผู้อำนวยการภาคธุรกิจสาขาภูมิภาคตอนบน สายงาน Branch and Wealth Banking และทีมงานเป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาในโครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา" ให้กับน้องๆ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จ.มหาสารคาม ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3 และ ม.4 โดยธนาคารจะสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ธนาคารได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของนักเรียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564