ข่าวสาร > LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี
29 กันยายน 2564
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี
 
 

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี

        LH Bank โดย คุณชฎาภรณ์ ชัยธวรกุล ผู้อำนวยการภาคธุรกิจสาขากรุงเทพฯ และทีมงาน สายงาน Branch and Wealth Banking เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ในโครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา" ให้กับน้องๆ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3 และ ม.4 โดยธนาคารจะสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ธนาคารได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของนักเรียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564