ข่าวสาร > LH Bank ร่วมประกาศเจตนารมณ์ลงนาม Sustainable Thailand 2021
29 กันยายน 2564
LH Bank ร่วมประกาศเจตนารมณ์ลงนาม Sustainable Thailand 2021
 
 

LH Bank ร่วมประกาศเจตนารมณ์ลงนาม Sustainable Thailand 2021
ผลักดันธุรกิจการเงินไทยสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

        LH Bank โดย คุณชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ลงนามในโครงการ “Sustainable Thailand 2021” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ลงทุนสถาบัน และธนาคาร รวม 43 องค์กร โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจการเงินการลงทุนของไทยให้นำหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบ และหลักการการธนาคารที่มีความรับผิดชอบมาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ภาคการเงินและการลงทุนของไทยแข็งแกร่ง พัฒนาประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับภูมิภาคและระดับโลก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564