ข่าวสาร > LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี
30 กรกฎาคม 2563
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี
 
 

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี


        LH Bank โดย คุณโกลัญญา กรัณฑ์กชพร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา 2 และทีมงาน เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ในโครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา" ให้กับน้องๆ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี ระดับชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 โดยธนาคารจะสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

        นอกจากนี้ธนาคารได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของนักเรียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563