ข่าวสาร > LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต
30 กันยายน 2563
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต
 
 
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต

        LH Bank โดย คุณสุชาติ เถาว์เหลี่ยม ผู้จัดการสาขาภูเก็ตและโฮมโปรภูเก็ต (ฉลอง) ฝ่ายกิจการสาขา 5 สายงานกิจการสาขา และทีมงานเป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ในโครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา" ให้กับน้องๆ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต ระดับชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 โดยธนาคารจะสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

        นอกจากนี้ธนาคารได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของนักเรียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563