ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > เงินฝากประจำ 6 และ 12 เดือน
เงินฝากประจำ 6 และ 12 เดือน
 
เงินฝากประจำ สร้างหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต สามารถเลือกระยะเวลาในการฝาก พร้อมรับผลตอบแทนสูง
ลักษณะผลิตภัณฑ์
 
เงินฝากประจำ 6 เดือน ดอกเบี้ยสูง 0.95% ต่อปี
เงินฝากประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ยสูง 1.05% ต่อปี
 
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ขึ้นไป
  • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  • เปิดบัญชีได้แล้ววันนี้ ที่ LH Bank M Choice หรือ LH Bank ทุกสาขา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

Product Catalog - บัญชีเงินฝากประจำ

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

คำนวณเงินฝากประจำ
 
บาท
บาท
หมายเหตุ : ดอกเบี้ยรับเป็นเพียงประมาณการดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับต่อปี โดยยังไม่รวมการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนด

  • เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง