ข่าวสาร > กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริจาคหนังสือให้กรมราชทัณฑ์
01 ธันวาคม 2564
กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริจาคหนังสือให้กรมราชทัณฑ์
 
 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บริจาคหนังสือให้กรมราชทัณฑ์ 
“ส่งหนังสือ สื่อความรู้ สู่กรมราชทัณฑ์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10


กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดย คุณศจิกา เจนคิด ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบหนังสือที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหาร พนักงานและลูกค้า ในโครงการ “ส่งหนังสือ สื่อความรู้ สู่กรมราชทัณฑ์” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อให้กรมราชทัณฑ์นำหนังสือดังกล่าวไปใช้ในกิจการห้องสมุดของเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยมี ดร. อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564