ข่าวสาร > LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ ให้กับสภากาชาดไทย
02 เมษายน 2564
LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ ให้กับสภากาชาดไทย
 
 

LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ ให้กับสภากาชาดไทย
ในโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”
ภายใต้การขับเคลื่อนของสมาคมธนาคารไทย

        LH Bank โดย คุณเอกภพ ออกบัว ผู้ช่วยสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนธนาคาร มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด ให้กับสภากาชาดไทย ในโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ภายใต้การขับเคลื่อนของสมาคมธนาคารไทย เพื่อส่งเสริมทักษะและเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้พิการที่ปฏิบ้ติงานในสภากาชาดไทย โดยมี คุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และคุณทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัดและรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564