ข่าวสาร > LH Bank ส่งต่อพลังความช่วยเหลือ มอบเตียงสนามกระดาษสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
03 สิงหาคม 2564
LH Bank ส่งต่อพลังความช่วยเหลือ มอบเตียงสนามกระดาษสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
 
 

LH Bank ส่งต่อพลังความช่วยเหลือ
มอบเตียงสนามกระดาษสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
ให้แก่ โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสงคราม

        LH Bank โดย คุณอนันต์ อินทอง ผู้อำนวยการเขตธุรกิจสาขาภาคกลาง และทีมงาน สายงาน Branch and Wealth Banking เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบเตียงสนามกระดาษจำนวน 200 เตียง สำหรับใช้รองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี คุณชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564