ข่าวสาร > LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
05 กุมภาพันธ์ 2564
LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
 
 

LH Bank มอบคอมพิวเตอร์
ให้กับโรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาสโอสถานนท์นุเคราะห์)

        LH Bank โดยคุณโกลัญญา กรัณฑ์กชพร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 2 พร้อมทีมงานและทีมสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนธนาคารมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด ให้โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้เต็มประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี คุณธีระพงษ์ สิทธิทิม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564