ข่าวสาร > LH Bank มอบอาหารกล่องและน้ำดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
08 กรกฎาคม 2564
LH Bank มอบอาหารกล่องและน้ำดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
 
 

LH Bank มอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม
ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

        LH Bank โดย คุณศจิกา เจนคิด ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบอาหารจำนวน 850 กล่อง และน้ำดื่มธนาคาร จำนวน 5,000 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในการฉีดวัคซีน โดยมี คุณศิริลักษณ์ อุบลเหนือ รองผู้อำนวยการด้านภารกิจอำนวยการ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564