ข่าวสาร > LH Bank มอบอาหารกล่องและน้ำดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สนามธรรมศาสตร์
08 กรกฎาคม 2564
LH Bank มอบอาหารกล่องและน้ำดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สนามธรรมศาสตร์
 
 

LH Bank มอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม
ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สนามธรรมศาสตร์

        LH Bank โดย คุณศจิกา เจนคิด ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนส่งมอบอาหารจำนวน 900 กล่อง และน้ำดื่มธนาคาร จำนวน 5,000 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โดยมี คุณสุกัญญา คุณกิตติ หัวหน้าพยาบาลคัดกรองและรับผู้ป่วยใน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564