ข่าวสาร > LH Bank ส่งต่อพลังความช่วยเหลือ มอบเตียงสนามกระดาษสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
09 สิงหาคม 2564
LH Bank ส่งต่อพลังความช่วยเหลือ มอบเตียงสนามกระดาษสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
 
 

LH Bank ส่งต่อพลังความช่วยเหลือ
มอบเตียงสนามกระดาษสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

        LH Bank โดย คุณสุภาภรณ์ ปินตาเขียว ผู้จัดการสาขาเชียงราย สายงาน Branch and Wealth Banking เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบเตียงสนามกระดาษ จำนวน 100 เตียง สำหรับใช้รองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังศูนย์พักคอย อำเภอแม่ใจ โดยมี คุณอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564