ข่าวสาร > LH Bank ส่งมอบอุปกรณ์สำนักงานให้โรงเรียนบ้านหลุมข้าว จ.อุดรธานี
09 สิงหาคม 2564
LH Bank ส่งมอบอุปกรณ์สำนักงานให้โรงเรียนบ้านหลุมข้าว จ.อุดรธานี
 
 

LH Bank ส่งมอบอุปกรณ์สำนักงาน
ให้โรงเรียนบ้านหลุมข้าว จ.อุดรธานี

        LH Bank โดย ทีมสาขาอุดรธานี สายงาน Branch and Wealth Banking เป็นผู้แทนในการส่งมอบอุปกรณ์สำนักงานที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ให้โรงเรียนบ้านหลุมข้าว จ.อุดรธานี เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ทางการศึกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564