ข่าวสาร > LH Bank ส่งต่อพลังความช่วยเหลือ มอบเตียงสนามกระดาษสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
11 สิงหาคม 2564
LH Bank ส่งต่อพลังความช่วยเหลือ มอบเตียงสนามกระดาษสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
 
 

LH Bank ส่งต่อพลังความช่วยเหลือ
มอบเตียงสนามกระดาษสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

        LH Bank โดย คุณชุติมา ภูจำปา ผู้อำนวยการเขตธุรกิจสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทีมงาน สายงาน Branch and Wealth Banking เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบเตียงสนามกระดาษ จำนวน 50 เตียง สำหรับใช้รองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยมี นพ.พนัสบดี ลิ่มลิขิต รองผู้อำนวยการ ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564