ข่าวสาร > กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รวมใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบเงินบริจาคให้แก่ศิริราชมูลนิธิ
13 พฤษภาคม 2564
กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รวมใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบเงินบริจาคให้แก่ศิริราชมูลนิธิ
 
 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รวมใจ สู้ภัยโควิด-19
มอบเงินบริจาคให้แก่ศิริราชมูลนิธิ

        กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดย คุณศจิกา เจนคิด ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ในโครงการ “รวมใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ โดยมี รศ. นพ. นริศ กิจณรงค์ รองคณบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564