ข่าวสาร > กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่งมอบปฏิทินเก่าให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
27 มกราคม 2564
กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่งมอบปฏิทินเก่าให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
 
 

กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ส่งมอบปฏิทินเก่าให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

        คุณวิเชียร อมรพูนชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการองค์กร เป็นผู้แทนกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่งมอบปฏิทินเก่า ในโครงการ “ปฎิทินเก่าเราขอ” ที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน จำนวนกว่า 1,300 เล่ม พร้อมเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท มอบแก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ โดยจะนำปฏิทินและเงินบริจาคดังกล่าว ไปใช้จัดทำเป็นสื่อการเรียน การสอนอักษรเบรลล์ แก่ผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ