ข่าวสาร > LH Bank ส่งต่อพลังความช่วยเหลือ มอบเตียงสนามกระดาษสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
27 กรกฎาคม 2564
LH Bank ส่งต่อพลังความช่วยเหลือ มอบเตียงสนามกระดาษสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
 
 

LH Bank ส่งต่อพลังความช่วยเหลือ
มอบเตียงสนามกระดาษสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา

        LH Bank โดยคุณฉันทนา วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการเขตธุรกิจสาขาภาคตะวันออก และทีมงาน สายงาน Branch and Wealth Banking เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบเตียงสนามกระดาษจำนวน 50 เตียง สำหรับใช้รองรับผู้ป่วยในภาวะเร่งด่วนจากสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลสมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564