ข่าวสาร > LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2563
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
 
 
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

        LH Bank โดย คุณมานพ ปรีชากุลสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 6 สายงานกิจการสาขาและทีมงาน เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาในโครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา" ให้กับน้องๆ โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ระดับชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 โดยธนาคารจะสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

        นอกจากนี้ธนาคารได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของนักเรียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563