ข่าวสาร > LH Bank ควบรวมสาขาธนาคาร
01 พฤศจิกายน 2564
LH Bank ควบรวมสาขาธนาคาร
 
 

เรียน  ลูกค้าและผู้ใช้บริการทุกท่าน

ธนาคารขอแจ้งควบรวมสาขาของธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1327