ข่าวสาร > LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จ.มหาสารคาม
02 กันยายน 2563
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จ.มหาสารคาม
 
 
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จ.มหาสารคาม

        LH Bank โดย คุณชุติมา ภูจำปา ผู้จัดการพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขา 3 สายงานกิจการสาขาและทีมงาน เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ในโครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา" ให้กับน้องๆ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จ.มหาสารคาม ระดับชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 โดยธนาคารจะสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

        นอกจากนี้ธนาคารได้มอบอุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายของนักเรียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563