Corporate Profile > Internship Program
LH Bank Internship Program
 
    
  

โครงการนักศึกษาฝึกงาน/ สหกิจศึกษา

เปิดโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง! ที่ LH Bank เราเปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิต/นักศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าของเรา นอกจากจะได้เรียนรู้มุมมองด้านธุรกิจทางการเงินและการธนาคารแล้ว น้องๆ จะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะต่างๆ จากพี่ๆ ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในสายงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่โลกการทำงานในอนาคต
 
วัตถุประสงค์โครงการ
 
   
  • ส่งเสริมและให้โอกาสนักศึกษาได้เรียนรู้มุมมองด้านธุรกิจทางการเงินและการธนาคาร รวมถึงการได้สร้างสรรค์ผลงานและความคิดใหม่ๆ ผ่านการเรียนรู้จากพนักงานธนาคารที่มีประสบการณ์และความชำนาญในสายงาน
  • เปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการทำงาน พัฒนาและส่งเสริมทักษะความสามารถต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่โลกการทำงานในอนาคต
  • เปิดโอกาสให้ได้ค้นหาความชอบและโอกาสทางอาชีพของตนเอง
  • ส่งเสริมช่องทางการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร
จะเปิดรับสมัครอีกครั้งในปี 2567