News > LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
23 May 2022
LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
 
 

Website-800x590-(1).jpg


LH Bank มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ


        LH Bank โดยคุณชฎาภรณ์ ชัยธวรกุล ผู้อำนวยการภาคธุรกิจสาขากรุงเทพฯ และสำนักสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมีคุณปนัดดา วงศ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565