News > LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
25 May 2022
LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
 
 

Website-800x590-(3).jpg


LH Bank มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี


        LH Bank โดยคุณชฎาภรณ์ ชัยธวรกุล ผู้อำนวยการภาคธุรกิจสาขากรุงเทพ และสำนักสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมีคุณบุศดี คุ้มบล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565