News > LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
26 May 2022
LH Bank มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
 
 

News-CSR-Website-800w-px-(1).jpg


LH Bank มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม


        LH Bank โดยคุณน้ำผึ้ง ธีระชาติ ผู้อำนวยการภาคธนบดีธนกิจภูมิภาคตอนล่าง และสำนักสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมีคุณสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565