News > กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่งมอบปฏิทิน ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบ
01 February 2024
กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่งมอบปฏิทิน ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี
 
 

LH-Bank-มอบปฏิทิน-800x590px.jpg

กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่งมอบปฏิทิน
ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี

 
        กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดยสายงานกิจการองค์กร เป็นผู้แทนส่งมอบปฏิทินในโครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ” ที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน จำนวน 1,820 เล่ม มอบให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยปฏิทินดังกล่าวจะนำไปผลิตเป็นสื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตา โดยมี คุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567