News > ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนคลองกระแชงเตย จ.สมุทรปราการ
01 July 2024
ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนคลองกระแชงเตย จ.สมุทรปราการ
 
 

LH-Bank-คลองกระแชงเตย-Detail.jpg

ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนคลองกระแชงเตย จ.สมุทรปราการ

 

        LH Bank จัดกิจกรรมส่งมอบห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนคลองกระแชงเตย เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยการปรับพื้นที่ภายในห้องสมุดและนำ Character LH Bank Avatar มาช่วยเพิ่มสีสันให้มีความสนุกและสดใส พร้อมมอบหนังสือเสริมสร้างพัฒนาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ โดยมี คุณประดิษฐ์ ประสานพิมพ์ รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนคลองกระแชงเตย และคณะครูเป็นผู้รับมอบ
 
        นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมระหว่างพี่ๆ จิตอาสาและน้องๆ ทำกิจกรรม DIY ประดิษฐ์สมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และส่งมอบให้เป็นสื่อการเรียนในห้องสมุดต่อไป จัดขึ้น ณ โรงเรียนคลองกระแชงเตย จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567