News > LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จ.มหาสารคาม
02 August 2022
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จ.มหาสารคาม
 
 

รร-ชื่นชมพิทยาคาร-800px-R-(1).jpg

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
 ให้แก่โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จ.มหาสารคาม

 
        LH Bank โดยคุณแสงทิพย์ ชื่นชมกิจ ผู้อำนวยการภาคธุรกิจสาขาภูมิภาคตอนบน และทีมงาน เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาในโครงการ “LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา” ประจำปี 2565 ให้กับน้องๆ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จ.มหาสารคาม ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และ ม.5 โดยธนาคารได้สนับสนุนทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นอกจากนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของนักเรียน โดยมี ดร. ชัดสกร พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565